DEEL1

 

Basis Ventilatie Comfort Luchttechniek

 

Agenda:

Lucht en Luchthygiëne

Stofanalyse - Grof stof en fijn stof Atmosferische verontreinigingen

Allergenen - Kiemen - Virussen

Chemische verontreiniging en VOC

Meetstations: PM10 - PM2.5 - NOx, SOx, Ozon

Stof: concentratie - generatie

Vereisten voor binnen luchtkwaliteit

Gangbare norm IAQ EN13779

Opvang- en filter mechanismen

Filtersoorten: norm EN779

Filter keuze: norm EN13779

Filter Management: Norm Eurovent 4/11

Configuratie van een hvac-concept

Case Study van opdrachtgever

Upgrade energiebesparing

Domein:  Comfort lucht - Alle VAC-installaties - Openbare gebouwen

Aanvraag curus

Hand-out van de cursus is tegen betaling verkrijgbaar.

 

 

 

DEEL 2

 

Luchthygiëne voor Industrie

 

Agenda:

Basic Cleanroom Know How

Stof analyse - Zwevende micro- en nano stofdeeltjes

Stof: concentratie - generatie

Chemische verontreiniging en VOC

Meetstations: PM10 - PM2.5 - NOx, SOx, Ozon

Schadelijke contaminanten in het proces

Vangmechanisme voor micro stofdeeltjes

MPPS - Bepalen van de moeilijkst te filtreren partikels

Welke stofdeeltjes zijn er toegelaten (Systeemkeuze!)

Gangbare test normen: EN1822 (Fabriek en In Situ)

Vangmechanismen voor moleculaire verontreiniging

Werking van adsorptie filters

Typische Configuraties van luchtbehandeling installatie

Systeemwerking: Verdringing - verdunning

Simulatie van te verwachten zuiverheidsniveau

Werkingstoestanden en impact op de zuiverheidsgraad

Keuringen en validatie metingen ngl de industrie

Internationale Classificatie: ISO 14644

Cleanroom Steriliteits klasse GMP: Eudralex Farma-industrie - Pics ZH-Apotheken

Biotecnologie en besmettingsgraad: EN14698 Voedingsnijverheid: EN2000 en HACCP

Domein:  Alle Stof- en kiemgevoelige processen - Steriele productie

Aanvraag Cursus

Hand-out van de cursus is tegen betaling verkrijgbaar.

 

 

 

DEEL 3

 

Steriliteit in Hospitalen en Ziekenhuizen

 

Agenda:

Luchthygiëne in Ziekenhuizen

Bijzondere normen en richtlijnen

Overzicht Europese normen voor luchthygiëne

Principeschema van een operatiekwartier

Zuiverheidsklassen volgens EN14644-1

Voornaamste kenmerken NF S90-351

Voornaamste kenmerken DIN1946-4

Infectieniveau volgens NF en DIN

Systeemconfiguratie: Turbulent-arm - Unidirectioneel - Turbulent

Karakteristiek van verdringing en van verdunning

Behaaglijkheidsgevoel in gecontroleerde ruimten

Qualification Stadia:  DQ - IQ - OQ - PQ

Validatie

Voorbeeld van realisaties

Aanvraag Cursus

Hand-out van de cursus is tegen betaling verkrijgbaar.

 

 

DEEL 4 Stof- en Kiemgevoelige componenten

 

Cursus wordt op maat van het bedrijf samengengesteld.

Prijsvoorwaarden op aanvraag (zie: menu/contact-data)

De cursus kan gekoppeld worden aan een audit-sessie met upgrade mogelijkheden .

Agenda:

Basic Cleanroom Know How

Stof analyse - Zwevende micro- en nano stofdeeltjes

Stof: concentratie - generatie

Chemische verontreiniging en VOC

Meetstations: PM10 - PM2.5 - NOx, SOx, Ozon

Schadelijke contaminanten in het proces

Vangmechanisme voor micro stofdeeltjes

MPPS - Bepalen van de moeilijkst te filtreren partikels

Welke stofdeeltjes zijn er toegelaten (Systeemkeuze!)

Gangbare test normen: EN1822 (Fabriek en In Situ)

Vangmechanismen voor moleculaire verontreiniging

Werking van adsorptie filters

Typische Configuraties van luchtbehandelingsinstallatie

Systeemwerking: Verdringing - verdunning

Simulatie van te verwachten zuiverheidsniveau

Werkingstoestanden en impact op de zuiverheidsgraad

Keuringen en validatie metingen ngl de industrie

Internationale Classificatie: ISO 14644

Cleanroom Steriliteits klasse GMP: Eudralex Farma-industrie - Pics ZH-Apotheken

Biotecnologie en besmettingsgraad: EN14698 Voedingsnijverheid: EN2000 en HACCP

Domein:  Alle Stof- en kiemgevoelige processen - Steriele productie.