Cursussen:        Luchthygiëne en Steriliteit

Vorming:             Opleiding Cleanrooms

Audits:                 Installaties

Over het bedrijf

 • Zaak opgericht op 1 juli 2011
 • Engineering van HVAC-speciale technieken
 • Roland FELIERS, zaakvoerder
 • Onafhankelijk Raadgevend Ingenieur

 

Audit:

 • Ontwerp, opvolging en validatie van HVAC-projecten
 • Audit van luchtkwaliteit bij stofgevoelige producties
 • Luchtkwaliteit in gecontroleerde omgevingen
 • Audit van luchtkwaliteit bij kiemgevoelige producties
 • Audit bij contaminatie van producten door deeltjes of gassen
 • Audit van IAQ voor comfort-installaties (binnenlucht)

 

Voor wie?

 • Cleanroom gebruikers (Micro- en nanotechniek, farmacie, optica, ...)
 • Productieprocessen in cleanrooms
 • Beschermde omgeving in laboratoria
 • Luchthygiëne in de zorgsector
 • Gebruikers van operatiekamers, chirurgie en microchirurgie
 • Gebruikers van isolatiecellen en flowkasten
 • HACCP in de voedingssector

 

Know-How met meer dan 40 jaren ervaring

Talloze Projecten en Constructies!

 

BELANGRIJK:  Activiteiten zijn gestopt op 31 december 2016

Laminaire Flow Systemen

Cursus:  Clean Process Technologie

Cursus:  Medische- en Zorg Sector

 

 

 

 

 

 

Unidirectionele Flow Systemen

Cursus: Medische- en Zorg Sector

 

 

 

 

 

Turbulente Flow Systemen

Cursus:  High Performance Technology

Cursus:  Medische- en Zorg Sector

Cursus; Comfort Air Technology

Conform IAQ EN13779

 

 


Opleiding en Vorming

Roland FELIERS, expert in luchthygiëne

Cursussen: Conform de vigerende Normering 

NBN  -  EN  -  ISO -  GMP  -  Europese


 

DEEL1

 

Basis Ventilatie Comfort Luchttechniek

 

Agenda:

Lucht en Luchthygiëne

Stofanalyse - Grof stof en fijn stof Atmosferische verontreinigingen

Allergenen - Kiemen - Virussen

Chemische verontreiniging en VOC

Meetstations: PM10 - PM2.5 - NOx, SOx, Ozon

Stof: concentratie - generatie

Vereisten voor binnen luchtkwaliteit

Gangbare norm IAQ EN13779

Opvang- en filter mechanismen

Filtersoorten: norm EN779

Filter keuze: norm EN13779

Filter Management: Norm Eurovent 4/11

Configuratie van een hvac-concept

Case Study van opdrachtgever

Upgrade energiebesparing

Domein:  Comfort lucht - Alle VAC-installaties - Openbare gebouwen

Aanvraag curus

Hand-out van de cursus is tegen betaling verkrijgbaar.

 

 

 

DEEL 2

 

Luchthygiëne voor Industrie

 

Agenda:

Basic Cleanroom Know How

Stof analyse - Zwevende micro- en nano stofdeeltjes

Stof: concentratie - generatie

Chemische verontreiniging en VOC

Meetstations: PM10 - PM2.5 - NOx, SOx, Ozon

Schadelijke contaminanten in het proces

Vangmechanisme voor micro stofdeeltjes

MPPS - Bepalen van de moeilijkst te filtreren partikels

Welke stofdeeltjes zijn er toegelaten (Systeemkeuze!)

Gangbare test normen: EN1822 (Fabriek en In Situ)

Vangmechanismen voor moleculaire verontreiniging

Werking van adsorptie filters

Typische Configuraties van luchtbehandeling installatie

Systeemwerking: Verdringing - verdunning

Simulatie van te verwachten zuiverheidsniveau

Werkingstoestanden en impact op de zuiverheidsgraad

Keuringen en validatie metingen ngl de industrie

Internationale Classificatie: ISO 14644

Cleanroom Steriliteits klasse GMP: Eudralex Farma-industrie - Pics ZH-Apotheken

Biotecnologie en besmettingsgraad: EN14698 Voedingsnijverheid: EN2000 en HACCP

Domein:  Alle Stof- en kiemgevoelige processen - Steriele productie

Aanvraag Cursus

Hand-out van de cursus is tegen betaling verkrijgbaar.

 

 

 

DEEL 3

 

Steriliteit in Hospitalen en Ziekenhuizen

 

Agenda:

Luchthygiëne in Ziekenhuizen

Bijzondere normen en richtlijnen

Overzicht Europese normen voor luchthygiëne

Principeschema van een operatiekwartier

Zuiverheidsklassen volgens EN14644-1

Voornaamste kenmerken NF S90-351

Voornaamste kenmerken DIN1946-4

Infectieniveau volgens NF en DIN

Systeemconfiguratie: Turbulent-arm - Unidirectioneel - Turbulent

Karakteristiek van verdringing en van verdunning

Behaaglijkheidsgevoel in gecontroleerde ruimten

Qualification Stadia:  DQ - IQ - OQ - PQ

Validatie

Voorbeeld van realisaties

Aanvraag Cursus

Hand-out van de cursus is tegen betaling verkrijgbaar.

 

 

DEEL 4 Stof- en Kiemgevoelige componenten

 

Cursus wordt op maat van het bedrijf samengengesteld.

Prijsvoorwaarden op aanvraag (zie: menu/contact-data)

De cursus kan gekoppeld worden aan een audit-sessie met upgrade mogelijkheden .

Agenda:

Basic Cleanroom Know How

Stof analyse - Zwevende micro- en nano stofdeeltjes

Stof: concentratie - generatie

Chemische verontreiniging en VOC

Meetstations: PM10 - PM2.5 - NOx, SOx, Ozon

Schadelijke contaminanten in het proces

Vangmechanisme voor micro stofdeeltjes

MPPS - Bepalen van de moeilijkst te filtreren partikels

Welke stofdeeltjes zijn er toegelaten (Systeemkeuze!)

Gangbare test normen: EN1822 (Fabriek en In Situ)

Vangmechanismen voor moleculaire verontreiniging

Werking van adsorptie filters

Typische Configuraties van luchtbehandelingsinstallatie

Systeemwerking: Verdringing - verdunning

Simulatie van te verwachten zuiverheidsniveau

Werkingstoestanden en impact op de zuiverheidsgraad

Keuringen en validatie metingen ngl de industrie

Internationale Classificatie: ISO 14644

Cleanroom Steriliteits klasse GMP: Eudralex Farma-industrie - Pics ZH-Apotheken

Biotecnologie en besmettingsgraad: EN14698 Voedingsnijverheid: EN2000 en HACCP

Domein:  Alle Stof- en kiemgevoelige processen - Steriele productie.